Dossiers

Dit dossier ontleedt op een duidelijke en overzichtelijke manier de 3  juridische gronden waarop de derde beslisser zijn beslissing in het kader van de alternatieve geschillenprocedure voor Cepina moet steunen.

Registrars verzamelen en verwerken persoonsgegevens van hun klanten/domeinnaamhouders in het kader van de registratie van domeinnamen, hetzij rechtstreeks via hun website hetzij via derden.
 

Online dienstverleners, waaronder registrars, worden vaak aangesproken wanneer men schade ondervindt door de verspreiding van onrechtmatige informatie.
 

Wanneer u een website of een gepersonaliseerd e-mailadres hebt, hebt u ooit al eens stilgestaan bij de keuze van een domeinnaam en van een partner voor de hosting van uw website.

Ontdek hoe u als onderneming of KMO een domeinnaam kiest en uw domeinnamen op een efficiënte manier beheert.

Er bestaat geen toverformule om een goede bedrijfsnaam te bedenken. Maar laat dat geen excuus zijn om niet zelf aan de slag te gaan. Een goede naam voor je zaak bedenken is een kwestie van experimenteren.

Daarom hebben we een papieren laboratorium gebouwd.